అన్ని వర్గాలు

500L కిణ్వ ప్రక్రియ ట్యాంకులు మరియు యూరోపియన్ కస్టమర్‌కు షిప్పింగ్ కోసం బిబిటి సిద్ధంగా ఉంది

సమయం: 2021-03-11 వ్యాఖ్య: 21

In the beginning of 2021Chinese New Year, the weather become warm. It tell us the spring is coming .And Deyang Enpu Technology have started the production for half month time.

100L-500L Fermentation tank beer manufacturing equipment

500L 1000L 1500L 2000L liter beer fermentation tank beer brewing equipment turnkey project

1000L copper brewhouse stainless steel fermentation tank turnkey brewery equipment

You will see our 1000L craft beer equipments for European customer have nearly get ready for shipping. That’s to say ,The customer will receive them two month later and will taste their first cup of craft beer when the summer coming.

చీర్స్!
జీవితం మంచిది, ఎల్లప్పుడూ!
విన్సెంట్ హువాంగ్

vincent@dynp-tech.com